Kvalitets- och miljöpolicy

Adelsö Entreprenad & Transport åtar sig uppdrag inom entreprenad, anläggning och transport med målsättningen att nå sådan kvalitet på de arbeten som utförs, att de tillfredsställer kundens behov, krav och förväntningar.
Vi ser kvalitet som en viktig framgångsfaktor såväl i enskilda uppdraget som i ett långsiktigt företagsperspektiv där varje uppdrag ska kunna utgöra en framtida referens i vår marknadsföring.

Alla inom företaget har del i ansvaret för kvalitén och att tillsammans leverera efterfrågat uppdrag i rätt tid till rätt utförande.

Vi strävar efter minsta möjliga miljöpåverkan och provar därför ständigt vår verksamhet utifrån kretsloppstanken. Genom kontinuerlig information och fortbildning gör vi alla berörda parter medvetna om sina möjligheter att medverka till kvalitets- och miljöförbättringar i verksamheten.