Om Adelsö Transport och Entreprenad

Bygg- och anläggningsbranschen genomgår nu en stor förändringsfas.

En bransch som tidigare har dominerats av transaktionsaffärer men övergår nu alltmer till relationsaffärer som bygger på ett processtänkande.

Arbetsformen kommer att handla om samverkansentreprenader där beställare, konsulter och entreprenörer arbetar tillsammans i ett tidigt skede med affärer som bygger på förtroende och respekt.

En annan trend är att många företag vill minska antalet underleverantörer, något som bland annat föranletts av de allt ökade kraven på dokumenterade kvalitets- och miljöledningssystem.

Adelsö Entreprenad & Transport har som ambition att inte bara följa denna trend, utan att vara en av aktörerna som är med och driver denna utveckling.

Vår personal utbildas kontinuerligt för att öka kompetensen och idag finns drygt 90 anställda samt ett 20-tal underleverantörer, alla med mycket goda kunskaper om de arbetsuppgifter som skall utföras för varje enskilt projekt.
För att uppnå våra högt ställda mål har vi också certifierat oss enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.

Våra kunder väljer oss därför att vi är en partner som

  • skapar kreativa lösningar på komplexa problem
  • arbetar aktivt för att hålla kostnaderna nere
  • håller ihop och styr projekt med många inblandade aktörer
  • blir färdig i tid
  • håller vad vi lovat.