Våra tjänster

Adelsö Entreprenad & Transport AB arbetar uteslutande som underentreprenör till större bygg- och anläggningsprojekt i Storstockholm och Mälardalen.

Affärsmodell

Vår affärsmodell bygger på att genom delaktighet i ett tidigt skede kunna med vår samlade kunskap föreslå en helhetslösning med genomtänkt ekonomi.

Vi vet vilka krav våra kunder ställer på leveransprecision, kvalitet, säkerhet, miljö, pålitlighet, utbildning, tillstånd och kapacitet m.m.

Flexibla lösningar

Oberoende av om projektet handlar om ett bygg- eller anläggningsprojekt så kan vi med hög flexibilitet och kunskap, alltid erbjuda ett helhetskoncept för rationella maskin- och transportjänster för våra kunder.

Vi har ett stort antal egna anläggningsmaskiner och transportfordon men arbetar också med ett antal kvalitetssäkrade underleverantörer för att uppnå maximal flexibilitet.

Vår ambition är att alltid göra byggprocessen så enkel som möjligt för dig som kund.